1. POSKYTOVANÉ SLUŹBY PORTÁLU eDiár – online portál pacienta“

Služba eDiár – online portálu pre pacienta Vám umožňuje:

 • online registráciu a následný prístup k rezervácii termínov
 • kontrolu alebo zmenu Vašich údajov
 • prehľad Vašich rezervácií
 • zadanie nových rezervácií
 • zrušenie zadaných rezervácií
 • zobrazovať základné informácie o rezerváciách na vyšetrenie a s tým súvisiace údaje
 • zmeniť si heslo pre prihlasovanie
 • zablokovať si prístup k portálu 

 

 1. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Je potrebné:

 • skontrolovať správnosť osobných údajov
 • skontrolovať správnosť telefónneho čísla (posiela sa verifikačný SMS kód)
 • zadať emailovú adresu (možnosť posielania nálezov heslovanou komunikáciou)
 • prečítať si poznámku pri danom vyšetrení a splniť všetky požiadavky pre dané vyšetrenie (nosiť so sebou požadovanú dokumentáciu)
 • ak došlo k zmene telefónneho čísla, požiadajte prosím o úpravu na informáciách 048/4399 130, 131, 161 alebo osobne pri návšteve polikliniky